RACHUNKOWO-PODATKOWO-UBEZPIECZENIOWA

AGNIESZKA KĘPCZYŃSKA

NOWOŚĆ i WYGODA!
Od tego roku biuro moje prowadzi wszelkie rozliczenia przez program online dostępny na stronie internetowej. Dla każdego klienta dajemy dostęp do wglądu do swoich dokumentów i rozliczeń.
Na bieżąco i w każdej chwili klient może sprawdzić swoje rozliczenia. NIC NIE UKRYWAMY

Książka przychodów i rozchodów

Prowadzenie KPiR zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, a ponadto:
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego  podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji (również elektronicznie)
 • reprezentowanie firmy i klienta w instytucjach państwowych
Cena netto: od 100 zł

Ryczałt
 
Prowadzenie ewidencji ryczałtu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, a ponadto:
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • dla podatników podatku od towarów i usług (VAT)
 • prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego  podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji (również elektronicznie)
 • reprezentowanie firmy i klienta w instytucjach państwowych
Cena netto: od 50 zł

Księgi handlowe

Prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustawami Ministra Finansów w zakresie podatku dochodowego i podatku VAT, a ponadto:
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • dla podatników podatku od towarów i usług (VAT)
 • prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego  podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji (również elektronicznie)
 • reprezentowanie firmy i klienta w instytucjach państwowych
 • sporządzanie raportów GUS
 • sporządzanie biznes planów, analiz finansowych, planowania


Cena netto: od 200 zł

Dla większych klientów proponujemy negocjowane - niższe ceny 


Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW